Artinfo.dk
Netmagazine om kunst


Bjergtaget
Af Lars Svanholm


Udstillingen 'Bjerge i dansk kunst' på Herning Kunstmuseum har undertitlen "fra Willumsen til Parfyme". Disse udgør da også udstillingens kronologiske yderpunkter.


Højt til loftet

Idéen til udstillingen 'Bjerge i dansk kunst ­ fra Willumsen til Parfyme' blev ifølge museumsdirektør Holger Reenberg undfanget af professor ved Kunstakademiet Erik Steffensen og Morten Korsgaard fra Galleri Bo Bjerggaard i en sen nattetime. Det virkede oplagt at udstillingen, der åbenbarer fascinationen af bjerget som billedkunstnerisk tema hos et antal afdøde og højst nulevende danske kunstnere, skulle finde sted i Herning, hvor der som bekendt er højt til loftet i kraft af en lav horisont, der kun brydes af de menneskeskabte elementer.


Parfyme

Bjerget bruges ofte som sproglig metafor i forhold til store mængder af materialer. Hos den tilsyneladende ustrukturerede antikvarboghandler finder man f.eks. "bjerge af bøger". Aktuelt er der uden for Herning Kunstmuseum konstrueret et bjerg af forskellige træplader: Krydsfiner, masonit og spånplader er sirligt sammenskruede, så de udgør et højst ejendommeligt bjerg af byggematerialer som, når mørket falder på, illumineres ­ efter sigende ­ ganske effektfuldt. Denne effekt har jeg til gode at opleve, da jeg besøgte udstillingen ved åbningen, der fandt sted ved højlys dag.

Det er kunstner-duoen Parfyme, som står bag dette meget synlige vartegn over udstillingen. Bag navnet gemmer sig kunstnerne Pelle Brage og Ebbe Dam Meinild, der er født i hhv. 1978 og 1980. De er begge i 20'erne og udgør dermed en del af den helt unge generation på den kontemporære kunstscene.

En del af nutidskunstens væsen drejer sig som bekendt om at gøre åndløse materialer til kunstværker ved f.eks. at lade disse indgå i sammenhænge, som man ikke umiddelbart forventer at finde dem i. Det er heller ikke første gang, at byggematerialer benyttes i en kunstnerisk konstruktion. Et bjerg er aldrig et regelmæssigt og egalt stykke natur. Klippe, jord, græs og fauna udgør en mangfoldighed betinget af i hvilken højde, man befinder sig. Er man over trægrænsen, er det udelukkende overfladens skiftende karakterer, man kan forholde sig til. Disse virkemidler har Parfyme genskabt ved hjælp af finerpladernes vekslende apparition.


Willumsen.

J. F. Willumsen (1863-1958) har i sit ofte udvendige og symbolladede maleri beskæftiget sig med bjerget. Dette engagement er tydeligt forankret i en rendyrket fascination af det fremmedartede. På 'Bjerge i dansk kunst' er Willumsen repræsenteret med nogle malerier, der er udført i 1936. Man kan vel diplomatisk sige, at kunstneren på det tidspunkt har været en ældre mand, men det er ikke ensbetydende med, at værkerne savner virilitet. Farveholdningen er klar, grænsende til det poppede, hvilket sætter året for skabelsen af malerierne i et tydeligt relief. Vi befinder os her to år før Per Kirkeby blev født.


Kirkeby.

Per Kirkeby er født i 1938 og har dermed været samtidig med Willumsen. Han er også samtidig med Parfyme. Dermed udgør han et naturligt bindeled i relation til disse to kronologiske hjørnesten. Kirkebys deltagelse i udstillingen synes også naturlig af andre årsager. Bjergtemaet har Kirkeby behandlet ofte om end i forskellige sammenhænge.

Et stort, titelløst maleri på to gange tre meter udgør et omdrejningspunkt, som ikke alene tager afsæt i værkets jordiske power; men også i placeringen, der er central. Ikke mindst i forhold til et stort antal arbejder på papir, som naturligvis rummer bjergenes individuelle profiler. 24 skitseagtige akvareller/gouacher fra 2004 er udført på Grønland, nærmere fastlagt i Isua, hvor de ældste spor af liv på jorden netop er fundet. Dette giver en historisk dimension, der rækker mere end 3 milliarder år bagud, til disse beskedne arbejder på papir. Relevant i høj grad, da Kirkebys geologiske baggrund burde være kendt af de fleste.


De fire rum.

'Bjerge i dansk kunst' er opdelt i fire rum, der hver især rummer et tema. Rum I f.eks. 'Bjerget som forestilling'. Willumsen er nævnt. Samspillet med Richard Mortensen virker først oplagt, når man oplever det. Især i kraft af den koloristiske fællesnævner hos disse to malere, der udgør hver sin generation i en national samtid. Der er klare referencer til bjerglandskaber i ét af Mortensens mest klare og konkrete kompositioner. Man orienterer sig naturligvis om billedets titel. 'Svogerslev, opus VII'. Så er vi tilbage i gulvhøjde!

Rum II har man kaldt 'Bjerget inden i og uden på'. Herman Stilling og Henry Heerup i samspil med bl.a. Olafur Eliasson. En symbiose, der først viser sig umulig, hvis ikke den afprøves. I rum III 'Bjergenes energi og udfoldelse'. Her endnu et markant værk af en aldrende kunstner. Olivia Holm-Møller (1875-1970) var 75, da hun malede det 130 x 270 cm. store 'Erindring fra Orozco'. Dette rum indeholder tillige markante værker af Tal R (født 1967). I 'Blokeret dør' fra 2000 spærrer et veritabelt bjerg af inventar for adgangen til en i øvrigt interessant, diagonalt fundamenteret komposition.

'Meditationer og udsigter' udgør udstillingens fjerde rum. Jeannette Ehlers' (født 1973) videoinstallation samt Lise Blomberg Andersens (født 1971) symbol orienterede realisme på lærred er fyldige bidrag til dette rum. Alligevel udgør Svend Wiig Hansens (1922-97) betonskulptur 'Moder Jord' et indiskutabelt livsbekræftende indslag i rummet. Skulpturen befinder sig til dagligt i Herning Kunstmuseums samling. Således er dette kødbjerg på hjemmebane. En kendsgerning der tilsyneladende behager damen.


Mange kunstnere.

Der deltager et hav af kunstnere på 'Bjerge i dansk kunst'. Man kommer derfor langt omkring; men udstillingen, der som sagt er kurateret af Erik Steffensen med assistance af Stinna Toft, rummer i sin mangfoldighed et ret stort underholdningsniveau.


"Bjerge i dansk kunst ­ fra Willumsen til Parfyme"
Herning Kunstmuseum til 5. juni 2006
Til udstillingen har Herning Kunstmuseun udgivet et 106 siders katalog.


Forside

© www.artinfo.dk