Artinfo.dk
Netmagazine om kunst


Det stille øjeblik
Af Lars Svanholm


"Sansning" er ét af kodeordene i fotografen Per Bak Jensens sproglige repetoire. Han har valgt titlen 'Genkomst' til sin udstilling på ARoS i Århus.


B-film contra præcision

Per Bak Jensen er i sit forbrug af billeder fascineret af øjeblikket i form af snap-shots og halvdårlige b-film, som gennemgår en dechifreringsproces i hans organisme. Han oplever momenter, i disse odiøse produktioner, af stor værdi og skønhed.

Denne tilgang til billedmediet er alt andet end kendetegnet i hans eget værk, hvor netop præcision og en næsten pertentlig akkuratesse sætter standarden både i udførelsen af det enkelte billede og i processen omkring udstillingerne, som eksempelvis den aktuelle på ARoS.

Udstillingen består i hovedtræk af 17 store fotografier, der alle er taget i umiddelbar nærhed af kunstnerens hjem ved Halseby, som ifølge Kort- og Matrikelstyrelsens atlas er beliggende i nærheden af Korsør i det vestligste Sjælland, tæt på forbindelsen til fastlandet og praktisk i nærhed af København og det Kgl. Kunstakademi, hvor Per Bak Jensen fungerer som lektor.


Bevægelse

Per Bak Jensen udstillede for 25 år siden i Århus Kunstmuseums gamle lokaler i Vennelystparken. Dengang var fotografiet stadig som kunstnerisk udtryksform i sin vorden. Siden er der løbet mange milliarder kubikmeter vand gennem dét vandløb, som Bak Jensen skildrer på ét af de udstillede farvefotografier. Ved hjælp af teknikken, en ekstremt lang lukketid på det tekniske kamera, som han benytter, fremstilles denne bæk som et element, der har frigjort sig fra det omkringliggende miljø. Vandet transformeres fra en flydende substans til et materiale, der stofligt fremstår transparent på en "massiv" måde, således at det fremstiller en rumlighed, der bringer beskueren ind i et bemærkelsesværdigt perspektivisk univers.

Der er bevægelse i det ovennævnte fotografi. Det bærer den meget prosaiske titel 'Vand' og er usædvanligt netop i kraft af denne dynamiske effekt. Et andet billede har man kaldt 'Plastik' og dette er netop kendetegnet ved, at enhver forventning om bevægelse nærmest er ikke eksisterende. Og dog! Ved nærmere iagttagelse forestiller man sig med ét dette uprætentiøse materiale, som en landmand måske har glemt i græsset, som et levende, organisk element i et landskab, der for øvrigt ikke på nogen måde er nærmere defineret i kompositionen. Et stykke hvidt plastik i noget halvvissent græs. Et kraftigt vindpust; og der er kun græsset tilbage.

Denne form for fotografisk minimalisme er kendetegnet ved adskillige af de kæmpestore fotografier på udstillingen. Typiske mål på disse billeder, der alle med en enkelt undtagelse er i paysage-formater, er 160 x 200 cm. eller 180 x 240 cm.


Det blå billede og den fugtige jord

Udstillingens eneste fotografi i figure (højformat) er et billede, som forestiller to ikonagtige træskærerarbejder, der er ophængt på en blå væg. Nederst er placeret et ikke nærmere definerbart elektrisk apparat som har et metalhylster med et gitter på forpladen samt nogle lysdioder, der indikerer at apparatet er tændt. På hver side af denne komposition, som bærer titlen 'Blå', er placeret to temmeligt ensartede fotografier, der viser den fugtige jord på en tilsyneladende nypløjet mark. På det ene 'Græs' stikker et par endnu grønne græsstrå op af jordskorpen og på det andet 'Rødder' tilsvarende rodfragmenter.

Selv om disse tre billeder er vist på en væg med en halv snes andre fotografier og afstanden mellem dem er fuldstændigt, på millimeter, identisk med de øvrige, er det fristende at se dette forløb i forløbet som et fritstående triptykon. Man kan arbejde videre med det symbolske og se det som en altertavle med et litterært budskab. Fødslen og jorden med de grønne spirer/livet i den teknologiske nutid/døden med de fritlagte rødder Der er ingen tolkninger, ifølge Per Bak Jensen, der er rigtige eller forkerte. Det er sansningens udfald, der er afgørende. Et facit er der aldrig.


Per Bak Jensen. (Foto: Lars Svanholm)


Ophængningen

Udstillingen er ophængt sådan at kontrasten mellem de enkelte fotografier er størst mulig. Dette er resultatet af en helt bevidst kalkulering. Billederne har været placeret i modelformat på utallige måder, inden den endelige placering. Til gengæld er det den i forvejen vedtagne ophængning, der også blev den endelige. Således er udstillingen bygget op omkring en lang væg med 12 billeder, en endevæg med en enkeltstående komposition samt fire karakteristiske fotografier af majsplanter i et blødt, lavt modlys, der får dem til at fremstå næsten som grafiske tegn.

Det solitært placerede billede er samtidigt dét billede, man har valgt at præsentere udstillingen med på forsiden af det smukke katalog, som rummer gengivelser af samtlige værker. Billedet hedder 'Dis' og er bygget op omkring en græsmark, hvor horisonten er fuldstændigt væk i tåge. Tre fjerdedele nede på billedplanet befinder sig, centreret så kompositionen fremstår symmetrisk, en smal, hvid stribe af sne, der tilsyneladende er i færd med at smelte. Dog ikke så hurtigt at fotografen ikke er opmærksom på scenen og får sit komplicerede udstyr placeret og billedet taget inden tågen letter og giver plads for solens stråler, der i løbet af kort tid vil gøre det af med snestriben.

Museumsdirektør Jens Erik Sørensen drager paralleller mellem dette fotografi og den amerikanske maler Mark Rothko's værker. En ganske kvalificeret sammenligning også i lyset af, at Per Bak Jensen i langt højere grad føler sig beslægtet med amerikanske fotografer end sine europæiske samtidige.


Objektiv

Skarpheden i Per Bak Jensens fotografier får dem til at leve. Teknisk foregår det via en proces, der inkluderer et tungt, teknisk kamera og et laboratorium i Tyskland. Per Bak Jensens motivverden er den, som han ser og sanser gennem kameralinsen, som også, naturligvis, betegnes som et objektiv.

Som nævnt er der i forbindelse med udstillingen 'Genkomst' udgivet et katalog med gengivelser af samtlige udstillingens værker. Her kan ligeledes læses et interview med Per Bak Jensen, foretaget af udstillingens tilrettelægger, museumsinspektør Gitte Ørskou, ARoS.


Per Bak Jensen: "Genkomst"
ARoS Århus Kunstmuseum til 30. december 2006.


Forside

© www.artinfo.dk