Artinfo.dk
Netmagazine om kunst


Maksimalisme
Af Lars Svanholm


Signe Guttormsens udstilling på Horsens Kunstmuseum er stilfærdig og præget af pauser. Trods dét, er 'Med Ryggen mod Fartretningen' kendetegnet ved en retrospektiv mangfoldighed.


Materialevalg

Det er påfaldende, at det værk, der umiddelbart fanger ens opmærksomhed på Signe Guttormsens omfattende udstilling 'Med Ryggen mod Fartgrænsen' på Horsens Kunstmuseum, er kendetegnet ved et materialevalg, som baserer sig på et umiddelbart fravær af raffinement. Et antal finérplader er tilsyneladende savet og flået i mindre enheder, delvist bemalet og samlet igen i et dynamisk mønster, som arbejder imod, og med, det store rum, hvori det er ophængt. 'To the End of the World' er værkets titel og grunden til, at det i umiddelbar forstand påkalder sig fokus, er placeringen, som tillader publikum at iagttage objektet, først som fragment. Dernæst i sin helhed, fra flere distancer.

De naturlige forløb, der opstår, des tættere man kommer på, skaber et perspektiv. Dette udgør sammen med farven, der er hældt ud over elementerne i et tilsyneladende tilfældigt flow, værkets komplekse udtryk, som vokser ud over egen grænse og ind i det hvide rum, der således spiller en ikke uvæsentlig birolle i den strukturelle helhed.

På den vinkelret, modsatte væg i samme rum er ophængt en serie arbejder i fotoemulsion på aluminium med den samlede titel 'Tracks'. Dette koncept er fra 1992 og står stærkt og kvalificeret i kontrast til 'To the End of the World', som er fra 2006. 'Tracks' er fremstillet i en ikke ukompliceret proces og udgør motiviske overflader, der tager afsæt i næsten banale hverdagsimprovisationer. Midlet er fotoemulsion på aluminium. Det fotografiske i de sort-hvide arbejder lever i en tæt og effektfuld symbiose med næsten ekspressive penselstrøg, der fremkommer i processen, som beskrives minutiøst i udstillingens katalog af Melitta Kliege.


Det enkle og klare

Signe Guttormsen er en kunstner, der ret tydeligt arbejder i længerevarende, eksperimenterende forløb. Det er der som bekendt ikke noget usædvanligt i; men det interessante i Guttormsens tilfælde udgøres af den tilsyneladende bevidste kalkulation, der peger i retning imod det minimalistiske. Påvirkningen i disse processer, kunne være hentet på den amerikanske scene, som den har taget sig ud i midten og slutningen af det 20.århundrede.

Vejen til det enkle og klart formulerede billede er ofte kompliceret. Dermed kan man næsten sige at vejen til minimalisme fordrer et maksimalt overskud og ikke mindst mod. En serie akrylmalerier på aluminiumsoverflader har fået fællestitlen 'Matskive'. Disse er i kompositionerne udarbejdet, således at de fremstår med en monokromi, der brydes af perifære farveelementer, der synes på vej ind i, eller ud ad, billederne. Det er farvernes indbyrdes begrænsede udstrækning, der skaber en næsten realistisk klarhed i de ofte gennemsigtigt påførte farvelag. Farverne blander sig indbyrdes i forlængelse af denne laserende metode og får dermed kompositionerne til at fremstå næsten vægtløse.

Man kan groft sagt kategorisere Signe Guttormsens oevre i forskellige lag. Hendes løbebane har i tydelig grad været båret frem af en klar fornemmelse for, hvad der kunne fungere optimalt i forhold til den vekslende samtid. Hvad enten der er tale om objekter besiddende en reliefagtig karakter eller om der har været tale om flademæssigt funderede, koloristiske studier, vil det være en unuanceret forenkling at rubricere disse som minimalistisk-konkrete kompositioner. Materialevalg og billedsprog aftvinger i sig selv nogle opgør med det klassiske maleri, selv om det kunstneriske familieskab med personligheder som Jackson Pollock og Morris Louis er til stede.


Venstre-højre

I serien 'Left-Right' fra 1996 fungerer farvernes indbyrdes udstrækning i samklang med den benyttede grund, der her udgøres af buede multipleksplader. Kunstneren skaber et rum på disse i kraft af to monokromer, der brydes vertikalt. De, næsten (33 x 36 cm.), kvadradiske enheder er domineret af en farve, der "læner" sig op ad en anden farve. Ofte proportionerer disse farver sig lidt uforudsigeligt indbyrdes. Derfor er det meningsløst at karakterisere værkerne som studier med udgangspunkt i komplimentære principper.

Tyngdekraften har i flere tilfælde spillet en rolle i Guttormsens værk. Helt oplagt i en gruppe arbejder, hvor farven er drevet ned ad overfladen, der består af en træplade, hvori er skåret nogle hak. Det hele fremstår i et horisontalt forløb, da objekterne placeres i deres færdige form i figure-format, således at tyngdekraften er udnyttet og ophævet i samme moment. Disse kompositioner har en fælles identitet, 'Showdown', og er udført i 2004-05.

Et næsten tilsvarende udtryk benytter kunstneren sig af i 'Am Falschen Ort' fra 2006. Her opereres med et endnu klarere formsprog, som umiddelbart ligger i forlængelse af en serie arbejder fra 2000 med fællestitlen 'Reset'. Disse fungerer på samme måde som den tidligere nævnte gruppe 'Matskive'. På den måde virker de faktisk som et samlende element i relation til kunstnerens retrospektive udvikling.


Fotografiet

Tidligt i Signe Guttormsens karriere arbejdede hun med det iscenesatte fotografi i en tematisk kontekst. Her benyttede hun blandt andet sig selv i den motiviske hovedrolle. Dette findes der eksempler på i forbindelse med udstillingen på Horsens Kunstmuseum med fotoserien ´Hotel' fra 1989. Her kan man opleve kunstneren posere i et tilsyneladende mondænt miljø i klassisk spadseredragt. Det mondæne er absolut ikke et kendetegn ved Signe Guttormsens nuværende valg i materiale og udtryk. Her virker det som om en livslang proces er iværksat med det formål, at undersøge hvilke midler man kan bruge i bestræbelserne på at opnå det maksimale i udtryk og form.

Udstillingen hedder som nævnt 'Med Ryggen mod Fartretningen', men der er ingen umiddelbar fare for, at denne kunstner begynder at bevæge sig baglæns. Signe Guttormsen har arbejdet og været bosat i Köln i Tyskland siden 1996.

Til udstillingen er udgivet et katalog på 146 sider.

Signe Guttormsen 'Med Ryggen mod Fartretningen'. Horsens Kunstmuseum til 21. januar 2007.


Forside

© www.artinfo.dk