Artinfo.dk
Netmagazine om kunst


Et materiale som har groet
Af Lars Svanholm


Hvis man på Google søger ordet "træ", vil man blive ledt frem til ca. 16 millioner hjemmesider, der beskriver materialet. Sommerens store tværfaglige udstilling på KunstCentret Silkeborg Bad har træet som tema.


Temaer

Kort tid efter at KunstCentret Silkeborg Bad åbnede efter det oprindelige kurbads omfattende renovering, foretog man stedets første temaudstilling, der havde fugle som grundelement. 'Fuglefri' satte Badet, som stedet ofte blot benævnes, grundigt på billedkunstens Danmarkskort. I forhold til Silkeborg Bads beliggenhed, er det ganske oplagt, at naturens bestanddele er blevet hovedingredienserne i både den første, såvel som i de efterfølgende temaudstillinger.

De mange gæster, som har besøgt Silkeborg Bad gennem årene, har været betagede og fascinerede af placeringen i udkanten af Vesterskoven, hvor nærværet af Ørnsø skaber en yderligere dimension til stedets dynamiske arkitektur, der er en vellykket blanding af den oprindelige kurbygning og tilbygningens klare og rene arkitektoniske udtryk. De hver især solitært beliggende henholdsvis Skov- og Søvilla er restaureret, således at deres oprindelige udstråling er bevaret. Skovvilla er et aktivt element i Silkeborg Bads mange udstillingsrum trods beliggenheden lidt afsides i forhold til den gamle kurbygning, som nu er Badets fysiske omdrejningspunkt. Her findes, foruden de fine udstillingsrum, café, billetsalg, garderobe samt administration etc.

'Fuglefri' fandt sted i 1998. Efter 'Vandskel' i 2002 er træet nu, i 2006, temaet. Dette års udstilling har man kaldt 'Livets Træer. Kunst-kultur-natur'. Intervallerne på fire år, som kunne associere til Olympiske Lege, mellem de tre udstillinger er ikke tilfældige. Der er en klar overenskomst mellem de fire store udstillingsinstitutioner i Silkeborg om at man, så at sige, har hvert sit år at råde over vedrørende store temaudstillinger. Foruden Silkeborg Bad drejer det sig om Ferskvandsmuseet Aqua, Silkeborg Museum og Silkeborg Kunstmuseum med den omfattende Jorn-samling.


Nyt liv

Når man umiddelbart iagttager det første store udstillingsrum på Silkeborg Bad i forbindelse med 'Livets Træer', er det vanskeligt ikke at blive tilbageskuende og tænke på kunstneren John Olsens kæmpemæssige collageagtige relief af døde og indtørrede måger på 'Fuglefri' i sin tid. Hvor selvmodsigende det end lyder, rummede dette værk i sin morbiditet et eget liv, som muligvis tager afsæt i den vind og det vejr, som man forbinder med havet. Hav og måger hører sammen i de fleste menneskers optik.

På den aktuelle udstilling drages man imod en omfangsrig væg, hvorpå John Olsen i samarbejde med kollegaen Lars Abrahamsen har placeret et stort antal træelementer, som hver især signalerer noget andet end dét, de er. Stykkernes oprindelige form opløses, det døde træ får nyt liv og indgår dermed i et nyt kredsløb. Akkurat som de døde måger gjorde dengang i '98. Den store sal med søjlerne, der i gamle dage rummede et stort bassin, giver i det hele taget klare vink om, at det på udstillingen er træ, som er temaet. F. eks i kraft af en serie store tegninger på den ene væg af Søren Kofoed. Disse er tegnet med trækul. Her spiller træet en anden rolle.


Perspektiver og forsteninger

Det klassiske maleri og den traditionelle grafik, omend denne punktvis aktuelt optræder i digitalt bearbejdet form, repræsenteres af maleren og grafikeren Inge Lise Westman. Hendes værker går i samklang med Ida Guldhammers 36 minutiøst udarbejdede koglefrø, som i overstørrelse er ophængt i et langt forløb, således at de skaber et perspektiv i relation til Westmans arbejder på væggene.

De indvendige rum bliver i bogstaveligste forstand indtaget på udstillingen. Alfio Bonanno og Gunner Møller Pedersens installation af forstenet træ, der underbygges af lyd og video, efterlader beskueren med tanker, der kredser om noget rent logistisk. En rent praktisk problematik. Hvordan har man transporteret de kolossalt tunge forsteninger op på 1. sal? Man kan komme langt med en palleløfter, men det er nogle ordentlige krabater at tumle. Kontrasten sten-træ bliver her forvandlet til noget, som man i et løssluppent øjeblik kunne kalde magi.


Arkitektur og design

Træet har traditionelt spillet en rolle i forbindelse med byggeri. Ikke mindst i Norden. I særdeleshed blandt arkitekter og formgivere har bevidstheden om materialets overflade og udtryk haft en inddiskutabel betydning. 'Livets Træer' er en tværfaglig temaudstilling, der foruden billedkunstnere tilgodeser repræsentanter fra netop arkitekturen og designverdenen. Arkitektfirmaet Smith Hammer Lassen er således ansvarlig for udformningen af et interaktivt rum på udstillingen. Dette ganske lille rum forstørres visuelt ved at loftet er beklædt med spejle. Denne effekt er for nyligt set udført af den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson i forbindelse med dennes store ruminstallation på kunstmuseet ARoS i Århus. Som bekendt er netop Smith Hammer Lassen ansvarlig for dette museums arkitektur. I forhold til rummet på Silkeborg Bad har man beklædt væggene med finerplader, som man har boret huller i. Hullerne er placeret i et ganske regelmæssigt mønster. Et antal rundstokke i varierende længder kan så monteres i hullerne af publikum, der på den måde har en mulighed for at påvirke rummet, og dermed være en del af værkets udformning, som i sagens natur vil være under permanent forandring.

I møbelindustrien har træet været det ubetinget vigtigste materiale overhovedet. Her spiller stoffets fleksibilitet en afgørende rolle. Træ kan bearbejdes, saves ud og bøjes, så det tilfredsstiller designernes krav om fuldendt form. Eksemplerne er utallige i den danske møbelhistorie. På 'Livets Træer' har man sammenfattet en repræsentativ del af dansk møbeldesign. Navnene er velkendte: Wegner, Mogensen, Ditzel, Klint m. fl. Derfor er det også nok så relevant at nævne den yngre generation, som bestemt har et kæmpestort potentiale.

Skulle man nævne et navn på den aktuelle udstilling, er det svært at komme uden om Hans og Lise Isbrand og deres hvilestol fra 2003. Denne rummer både udtryk fra traditionen samtidigt med, at den peger fremad i kraft af detaljer med futuristiske undertoner. Det kan undre, at produktet kun findes i form af denne udstillede prototype. Det ville være et oplagt produktionsemne; men måske spænder de gamle mestre ufrivilligt ben for den yngre generation?

En løjerlig detalje i Langsalen, hvori de mange møbler er placeret, er en skulptur af billedhuggeren Thomas Andersson. Den forestiller en kvinde, forarbejdet i træ, naturligvis, som tager solbad iført solbriller og lyserød teint. Damen slænger sig i én af den slags liggestole, som man har brugt oceaner af tid på at slå op og i. Dette uprætentiøse møbel udgør en morsom kontrast til alle klassikerne, der er linet op på rad og række.


Skovvilla

Mens man tager spadsereturen de ca. 100 meter fra den store kurbygning over til den mere intime Skovvilla, kan man samtidigt iagttage eksempler på, hvad der under udstillingen befinder sig i Silkeborg Bads store parkanlæg. I skarp, og måske ulige, konkurrence med stedets flora er opbygget diverse installationer og skulpturer, hvori træ udgør hovedbestanddelene. Inden for i Skovvillaen er der flere eksempler på en kunstform, hvori træet indgår i en mere sekundær form. Træsnittet er ganske vist udarbejdet på papir; men det er en træplade, der har udgjort "klichéen" hvorfra motivet stammer. Grafikeren Jens Bohr udstiller både træsnit og arbejdsredskaber.

Billedhuggeren Frede Troelsen har indrettet et af Skovvillaens rum med en serie trærelieffer, der sammen med nogle sortmalede symboler på én af væggene går i samklang med en cirkulær form på gulvet. I et andet rum er skabt et univers af den amerikanske kunstner Naomi Siegmann. Gulvet er i kraft af tilstedeværelsen af visne blade forvandlet til en skovbund, op ad hvilken der gror brædder og planker. Værket hedder i al sin enkelthed 'Forest'. Træerne fremstår blot i en form, som man kender dem fra byggemarkedet. Det kunne måske være ganske praktisk, om man kunne fremelske en sådan træsort.


En bogudgivelse

I forbindelse med udstillingen 'Livets Træer. Kunst-kultur-natur' på KunstCentret Silkeborg Bad er udgivet en bog. Det er ikke et katalog, som præsenterer udstillingen i trykt form; men derimod en publikation, som er en integreret del af projektet. Bogen, som er redigeret af Silkeborg Bads direktør Iben From og Lene Laigaard Andersen, rummer et rigt antal forholdsvis korte tekster af et lige så stort antal skribenter. Emnerne er, i sagens natur, træer som elementer i naturen, og træ som materiale i forskellige kreative og praktiske sammenhænge. Bogen, som er udarbejdet i samarbejde med Forlaget Rhodos, og i øvrigt smukt og rigt illustreret, kan købes i receptionen på KunstCentret Silkeborg Bad. Prisen er kr. 150,-


"Livets Træer. Kunst-kultur-natur"
KunstCentret Silkeborg Bad til 24. september 2006.


Forside

© www.artinfo.dk