Artinfo.dk
Netmagazine om kunst


Censur på retur
Af Lars Svanholm


Tidligere var der ingen vej uden om de traditionsbundne, censurerede udstillinger, hvis man som debuterende kunstner, ville frem. Sådan er det ikke nødvendigvis længere.

Fremtiden.

På ét af gallerierne i Bredgade i København, har man fornyligt valgt at vise et bredt udsnit af de kunstnere, der i efteråret udstillede på Kunstnernes Efterårsudstilling (KE), der som bekendt finder sted en gang årligt på Den Frie Udstillings bygning over for Østerport Station i København. Galleriets indehaver har iværksat denne udstilling, da han stadig finder de censurerede udstillinger interessante som udstillingsforum for nye talenter på kunstscenen.

Fremtiden for den type udstillinger ser dog lidt uskarp ud. Med udgangspunkt i den netop gennemførte Forårsudstilling på Charlottenborg kan man godt frygte for de censurerede udstillingers fremtid som afsæt for de nye og uprøvede aktører på kunstscenen. Ikke fordi at Forårsudstillingen i år, hvor den fandt sted for 150. gang, har været dårlig. Tværtimod har Charlottenborgs udstillingsbygning i 2007 dannet rammen om en udstilling, der har vist, at opfindsomheden og fantasien kører på højtryk blandt den, overvejende, yngre generation af billedkunstnere.


Indgang, Charlottenborg

Traditionen tro.

Charlottenborgs Forårsudstilling var i år præcist, hvad den traditionen tro giver sig ud for. Det var fantastisk at se, hvad der bliver udført af kunstneriske idéer. Nogle af tingene var såmænd både fortænkte og anstrengte i idé og udførelse; men hvilken mangfoldighed af udtryk og skæve og besynderlige kunstværker. Her kunne man gå på opdagelse, og dét er altid morsomt. Effektjagende, underfundigt, klogt og dumt udtrykker udstillerne sig i et sådant univers. Fint, og bekræftende, at se idérigdommen komme så meget til udtryk som tilfældet var på Forårsudstillingen i år.

De tørre tal viser, at det ikke er en walk-over at blive optaget på Charlottenborgs Forårsudstilling. 222 arbejder var i år antaget ud af 3.110 indsendte værker. Udstillingen er en åben, censureret kunstudstilling. Dét betyder at alle kan indsende værker til bedømmelse, hvilket også er tilfældet på de andre tilsvarende udstillinger, der er meritgivende i relation til f.eks. optagelse i Billedkunstnernes Forbund. De øvrige er, foruden KE, Kunstnernes Påskeudstilling i Århus Kunstbygning og den tilsvarende Sommerudstilling i Tistrup ved Varde.

Nåleøjet.

I løbet af kort tid går man i gang med en omfattende renovering af Charlottenborgs udstillingsbygning. Stedet skal gøres til center for international samtidskunst. Diverse kunstnersammenslutninger er allerede ude af institutionen. Herom kan man læse andetsteds her på Artinfo.dk. Spørgsmålet er: Hvad skal der ske med Forårsudstillingen? Bliver denne mulighed for, som debuterende kunstner, at udstille på et kvalificeret sted fjernet og dermed en enestående mulighed for at afprøve talentet? Vel at mærke i et forum, hvor man bliver bedømt af kunstnere og ikke gallerister eller kuratorer.

I mange år var det sædvanen, at de mest velanskrevne kunstnere havde debuteret på en af de censurerede udstillinger. Nutildags er det langt fra kutymen, at man er gået dén vej. Unge kunstnere bliver lanceret, ofte inden de er færdige på akademierne. En lang række kunstnere, som måske befinder sig et helt andet sted i miljøet, finder det ikke umagen værd at prøve at komme igennem nåleøjet på eksempelvis Charlottenborg, hvis det viser sig at andre udstillingssteder vil udstille fyraftenskreationerne. Hvorfor påføre sig et stensikkert nederlag, hvis ikke det er nødvendigt? Ikke desto mindre er der en massiv søgning til de censurerede udstillinger.

Kunstnernes Påskeudstilling.

En anden udstilling, der er hårdt trængt af de nye tider er Kunstnernes Påskeudstilling i Århus. Tidligere fyldte KP alle Århus Kunstbygnings vægge. De senere år har Påskeudstillingen været henvist til Kunstbygningens underetage. I år er den blevet tildelt et lille hjørne i en udstillingsinstitution, der meget lig Charlottenborg, er blevet et sted med en kunstfaglig leder. KP har ikke en høj prioritet i Århus Kunstbygning i dag. Logisk nok set i lyset af, at det tilsyneladende i disse år gælder om at fjerne magten fra de udøvende kunstnere og give den til administratorer med en universitetsgrad i kunsthistorie.

Fremtiden ser altså mørk ud for to ud af fire af de mest velanskrevne, censurerede udstillinger i Danmark. Tilbage står KE og Kunstnernes Sommerudstilling, som lever sit helt eget liv ude i Tistrup i en fjern afkrog af det vestlige Jylland. Måske skal KP flyttes et andet sted hen? Men hvor? Og skal Charlottenborgs Forårsudstilling ikke afholdes på Charlottenborg, hvor skal den så afholdes, for at det giver nogen som helst mening? Foreløbigt har jeg brugt et par fornøjelige timer i de imposante udstillingsrum. Jeg har iagttaget, reflekteret og undret mig. Det gør jeg stadig


Forside

© www.artinfo.dk