Artinfo.dk
Netmagazine om kunst


 

Fomsgaard i fokus.
Af Lars Svanholm

På Galerie MøllerWitt i Århus kan man for tiden konstatere, at Jes Fomsgaards maleri har et klart afsæt i den grafiske verden. Samtidigt kan man på Vejle Kunstmuseum se hvorfor.

Byens anatomi

I sine nyeste malerier skaber billedkunstneren Jes Fomsgaard sin egen verden. Det er en verden, der ret ofte iagttages fra en fugleperspektivisk vinkel og som trækker et forunderligt byrum ind i beskuerens optik. Som så man på et prospekt, der både er karakteriseret ved genkendelighed og ved absolut at være grundfæstet i det fremmede og det ukendte.

På udstillingen 'Deposition', der for tiden finder sted på Galerie MøllerWitt i Århus, åbenbarer Jes Fomsgaard, som han har gjort efterhånden en del gange, sin myldreverden. Ifølge kunstneren udgør et bymiljø et liv, der meget enkelt kan sammenlignes med det menneskelige. Fomsgaard trækker paralleller til den menneskelige organisme og foretager ret enkelt et spor fra det topografiske rum til den kropslige anatomi. Byens puls, hjertet, der slår og transporterer blod ud i de yderste vener, bliver ét med en storbys energiske omdrejningspunkt, hvorfra befolkningen genereres rundt i miljøerne.

Den gennemgående røde farve i værket 'Red View' skaber et billede, der tager udgangspunkt i romerske mure. Et nærstudie af værket forstærker denne følelse. Man genkender omgående en stor åben plads, som i form og udstrækning kunne gøre det ud for Piazza Navona. Et cirkulært torv i umiddelbar nærhed placerer Piazza del Popolo i lokaliteten. Blot er der et problem i størrelsesforholdet, hvilket Fomsgaard decimerer ved blot at udtale "Campo del Fiore". Så er det hele på plads, bortset fra, at denne plads ikke er rund. Det er imidlertid underordnet, for nu handler det om komposition og puls, og ikke om hvorvidt vi befinder os hér eller dér.

Arkitekturen og mennesket.

Jes Fomsgaard er ikke bange for at afmystificere sine værker. Han fortæller gerne om sine egne oplevelser af de rum, han skaber på lærrederne. Han trækker mig over til et mørkt maleri, der minder om en tavle. Der er måske i langt højere grad tale om en tegning, da stregen i forhold til fladen er det dominerende signaleringsredskab. 'I Used to Come Here' fremstiller et andet miljø end det førnævnte.

Billedets øverste del er domineret af nogle ensartede arkitektoniske elementer. Kunstneren nævner, at disse kunne være et arbejderkvarter, som man kender dem fra engelske kulminebyer. Således giver værkets overflade mening. Billedets komposition deles af et langt, bredt forløb, som kunstneren ikke kan definere nærmere. Begge sider af denne flod eller vej (?) er domineret af de karakteristiske arkitektoniske islæt, som dog lever side om side med anderledes storladne bygninger. Én af disse har en ganske påfaldende lighed med en møtrik. En ottekantet arkitektur med en lukket rotunde i midten. "Det er ikke godt at vide, hvad der er foregået derinde", siger kunstneren og antyder dermed, at der er mennesker i disse miljøer. Det bekræftes i et andet værk, hvor små biler kører rundt. Med lys på!

Skulle man komme ned i jordhøjde, ville det være interessant, om man kunne træffe nogle af de mennesker, der udgør den levende organisme i et sådant bymiljø. Måske er det nogle af de individer, som man kunne møde i Jes Fomsgaards tidligere grafiske arbejder?

Det grafiske værk.

I Vejle Kunstmuseums samling befinder sig ikke mindre end Jes Fomsgaards samlede grafiske værk. I perioden fra 1981 til 1992 udgjorde grafikken, eller rettere dybtrykket, kunstnerens hovedaktiv. Denne omfattende produktion udstilles nu under titlen 'Blade fra Jes Fomsgaard dybtryk 1981-1992' på museet indtil den 29. april. Samlingen overgik til Vejle Kunstmuseum i 2002 og på det tidspunkt indså Fomsgaard, at denne del af hans kunstneriske produktion sandsynligvis var at betragte som afsluttet.

Jes Fomsgaards samlede grafiske værk er kendetegnet ved en grænseløshed i fortællelyst og, ikke mindst, et ufatteligt overskud i teknisk formåen. I kombinationen streg- og akvatinteætsning frigør kunstnerens arbejder sig fra tiden, hvilket ofte er kendetegnet ved grafikken. Akvatintens sorte flade er, ifølge kunstneren, noget af det dybeste, man kan opleve i billedverdenen. Dette sorte element udgør i en grafisk komposition uendeligheden i samklang med stregætsningens liniære perspektiviske egenskaber. Disse strenge har Jes Fomsgaard spillet overbevisende på i det forløb, som nu tilsyneladende har fundet sin afslutning.

Der er ikke noget, der kan siges at være tilfældigt i udarbejdelsen af denne type kunstværker. Dertil fordrer den for megen håndværksmæssigt kunnen samt præcision og akuratesse. Alligevel befinder vi os i en verden, som er befolket af sære og groteske individer, der gebærder sig tilsyneladende planløst rundt i tunge og klassiske arkitekturer, der associerer til hvad man kunne opleve i den klassiske grafik, som den tog sig ud for flere hundrede år siden. Sammenligningerne med Rembrandt, Goya og Piranesi vil være så indlysende, at jeg vil afholde mig fra dem.

Koncentration.

En enkelt gang har Jes Fomsgaard fået trykt et oplag på et grafisk værksted. Han følte dengang, at trykket ikke var "rigtigt", at det ikke var hans eget fingeraftryk, som kendetegnede de færdige værker. Bl.a. derfor har han altid trykt sine egne arbejder. Trykprocessen er besværlig. Først skal kobberpladen sværtes ind i en sej sværte, som derefter skal aftørres. Denne proces er særdeles ømtålelig. Man skal være koncentreret hele vejen, for ikke at hive for meget sværte af pladen og dermed berøve akvatinten sin magi.

Jes Fomsgaard er født i 1948. Han har sunget i drengekor og lavet dukketeater, hvilket ikke kan overraske, når man iagttager scenerierne i hans grafiske arbejder. Han har fungeret som illustrator og spillet kontrabas. I en periode, hvor han og hans hustru var bosat i Sverige, udviklede han behovet for at arbejde mere kontinuerligt frem mod en kunstnerisk udvikling. Efterfølgende uddannede han sig som grafiker i Barcelona. I forlængelse heraf involverer han sig sidst i 70'erne kraftigt i Fyns Grafiske Værksted. I 1985 bliver han leder af Grafisk Skole på Det fynske Kunstakademi, hvor han fungerer som rektor i perioden 1992-99.


Udstillingen 'Deposition' kan ses på Galerie MøllerVitt i Århus indtil 10. februar
'Blade fra Jes Fomsgaard dybtryk 1981-1992' på Vejle Kunstmuseum varer til 29. april, hvorefter udstillingen vises i perioden 12. maj-9. september på Fåborg Museum.

Til udstillingen i Vejle er udgivet et katalog på 60 sider med tekster af bl. a. Jes Fomsgaard og museumsinspektør Signe Jacobsen, Vejle Kunstmuseum.


Forside

© www.artinfo.dk