Artinfo.dk
Netmagazine om kunst


Stakit, grafik, Kirkeby.
Af Lars Svanholm

En planlagt udstilling med Per Kirkebys arkivmateriale på ARoS Århus Kunstmuseum er blevet udsat. Til gengæld viser Silkeborg Kunstmuseum sommeren over et rigt udvalg af kunstnerens grafiske arbejder og tidlige malerier.


I starten af 60'erne udgjorde Den Eksperimenterende Kunstskole, Eks-skolen, et væsentligt omdrejningspunkt på den danske kunstscene. Per Kirkeby var på foranledning af maleren Richard Winther blevet medlem af Eks-skolen i disse år og han kom hurtigt til at danne en fast kerne i miljøet, som på daværende tidspunkt, foruden Winther og Kirkeby, talte kunstnere som Poul Gernes, Bjørn Nørgaard, Peter Louis-Jensen og John Davidsen.

Ifølge Per Kirkeby definerede medlemmerne af Eks-skolen sig som den tids avantgarde. Man opfattede sig som et modstykke til en kunstscene, der havde udviklet sig i en kommerciel retning, bl.a. eksemplificeret ved Asger Jorn og kunstnerne fra CoBrA-bevægelsen, som allerede var blevet kanoniserede i det internationale kunstmiljø.

En central figur på Eks-skolen var kunsthistorikeren Troels Andersen, der jævnligt holdt forelæsninger i institutionen om bl.a. russisk kunst. Troels Andersen blev senere leder af Silkeborg Kunstmuseum med den kolossalt omfangsrige kollektion af Asger Jorns værker.


Pop-kunsten

På den amerikanske kunstscene skete der i disse år et opbrud. I mange år efter 2. verdenskrig var det de abstrakte ekspressionister, der havde sat standarden på museerne og i de mest fremadstræbende gallerier. Jackson Pollock var ganske vist død allerede i 1956; men hans værker var stadigt til stede. Kunstnere som Willem de Kooning, Robert Motherwell og Franz Kline leverede til museerne og i samme moment til et umætteligt segment af samlere. Imidlertid dukkede der i tidsrummet en helt anden type billedkunst op. Nu hed kunstnerne Robert Rauschenberg, Andy Warhol og Jasper Johns etc. Disse fandt deres inspiration i f.eks. merkantile symboler samt elementer, der underbyggede forestillingen om den amerikanske drøm.

Denne såkaldte pop-kunst interesserede den unge Per Kirkeby meget, og hans motivverden dengang blev bygget op omkring illustrationer, som han fandt i dameblade og tegneserier. Billederne blev udført på masonitplader, som blev bearbejdet med forhåndenværende materialer, oftest lakfarve og alkydmaling. Disse primitive materialevalg udgjorde tillige en form for protest i mod det mondæne og prætentiøse, som var begyndt at præge kunstverdenen, også dén gang.


Tidens kvinder som motiv

På Eks-skolen blev der i disse år samtidigt eksperimenteret hæftigt med grafikken. Man hamrede i trykpladerne og ætsede dem og kørte dem over med biler for at undersøge, hvordan man kunne udvikle et nyt og dynamisk, grafisk udtryk. Per Kirkebys ætsninger indeholdt dog allerede i denne epoke nogle elementer, der lagde sig i strømmen af en velkendt tradition; men motiverne rummede den samme orientering imod poppen, som man så det udført i malerierne. Dameben, stilethæle og silhuetter af tidens kvinder udgjorde en rød tråd i disse arbejder.

Senere benyttede Per Kirkeby i høj grad grafikken som en form for dokumentation, bl.a. i relation til sine rejser og sin deltagelse i ekspeditioner på Grønland og i de arktiske egne. Koldnålsraderingerne fra disse farter udgør i dag et autentisk vidnesbyrd i kraft af deres næsten ydmyge tilstedeværelse.


Det tidlige maleri og 33 år med grafik

Midt i 60'erne udførte Per Kirkeby et antal malerier, hvori hovedmotivet var et forløb, der var sammenfattet af et stakit. Her kan man vel sige, at de første eksperimenter, der senere skulle fastslå kunstneren som sin tids vigtigste naturromantiker, tog sin oprindelse. Et abstrakt forløb blev i disse billeder brudt af et præcist malet stakit, der skabte et brud og en særlig todimensionel effekt i malerierne, der naturligvis var malet på masonit. På den aktuelle udstilling i Silkeborg tilføjes en yderligere dimension, da billedet er placeret vinkelret i et hjørne.

Blandt malerierne på Silkeborg Kunstmuseums Kirkeby-udstilling bør også nævnes det store tredelte maleri Del af trækvogn 13. Af mange bliver dette maleri, som måler 212 x 366 cm., betragtet som ét af kunstnerens tidlige hovedværker. Billedet er malet i 1963 og udgør således et væsentligt eksempel i Kirkebys bestræbelser på at udvikle et billedsprog med afsæt i popkunsten.

Maleriet består i hovedbestanden af et antal kvindefigurer, der fremstår som anonyme silhuetter. De stærke og rene lakfarver er med til at skabe et univers af en helt enestående, artificiel karakter. Der er allerede i dette tidlige maleri spor, der peger fremad mod kunstnerens langt senere oevre, der som bekendt lægger helt andre dagsordener frem.

Hvor udstillingen tager udgangspunkt i Per Kirkebys malerier fra 60'erne, viser den samtidigt kunstnerens forløb som grafiker over en 33 års periode. Der vises et enormt udvalg af linoliums- og træsnit, raderinger, ætsninger og litografier. Over så lang en epoke sker der naturligvis en kolossal udvikling ­ og denne bliver meget klart beskrevet ligesom der findes eksempler på kunstnerens engagement som illustrator i bl.a. tidsskrifterne Hvedekorn og Clarté.


'Per Kirkeby ­ grafik og maleri' kan ses på Silkeborg Kunstmuseum indtil 26. august 2007.


Forside

© www.artinfo.dk