Artinfo.dk
Netmagazine om kunst


Young americans
Af Lars Svanholm


Ifølge Herning Kunstmuseums direktør Holger Reenberg er 'Uncertain States of America' den hidtil mest omfangsrige udstilling i museets 30 årige historie. Det skal nok passe!


30 år.

Herning Kunstmuseum fylder 30 år. Som 30-årig besidder man, som bekendt, stadig ungdommens fandenivoldskhed samtidigt med at de egenskaber, der kendetegner det modne individ, bliver mere og mere fremherskende.

Man har valgt at markere den runde fødselsdag med en omfattende udstilling af samtidskunst fra den amerikanske scene. Denne scene er, akkurat som vi kender det herhjemme, kraftigt forgrenet i alverdens forskellige visuelle sprog og udtryk.

Det er oplagt, at vi står over for en generation, der har en historie at fortælle og som i øvrigt har en hel del på hjerte. Virkemidlerne skal i langt højere grad findes med referencer i popkunsten og den konceptionelle kunst frem for minimalistisk og ekspressionistisk baserede udtryksmåder.

Der er ingen tvivl om, at billedkunsten i dag rammer et udvidet segment af beskuere, end man f.eks. har oplevet det i det forrige århundrede. Udstillingen tager da også i sin undertitel udgangspunkt i at det drejer sig om "American Art in the 3rd Millennium".

Tidsdokumentation.

Umiddelbart kan man vælge at iagttage en udstilling som 'Uncertain States of America', der er kurateret af Daniel Birnbaum, Gunnar B. Kvaran og Hans Ulrich Obrist, som en ren og skær tidsdokumentation. På trods heraf er der en del elementer, som man kan genkende fra den den tidligere generation af internationale samtidskunstnere. I dag spiller eksempelvis videoinstallationen stadig en betydelig rolle.

Det er ikke usædvanligt, at et kontemporært kunstværk i en vis udstrækning lever i et afhængighedsforhold til det rum, det er udset til at fungere i. Skiftende rum er som bekendt inkomparable størrelser og lokalerne i Herning Kunstmuseum er præget af bygningens særegne arkitektur. Oprindeligt er bygningen opført som skjortefabrik og det cirkulære bygningsværk har sine særkender, styrker og svagheder.

'Top Cruise'

I et mellemlokale har Mike Bouchet placeret et korpulent værk 'Top Cruise' fra 2005. Det består af hundredevis af afstøbninger af et hoved i naturlig størrelse. Det skulle angiveligt portrættere skuespilleren Tom Cruise, der som bekendt er én af de mest toneangivende celebrities i Hollywood. Det er nærliggende at pege på sammenligneligheden med Andy Warhol's skildringer af underholdningsindustriens store stjerner. Det er blot andre midler, der tages i brug hos Bouchet. Dels fungerer værket i en rumlig sammenhæng og dels er der ikke tale om en forherligelse af Hollywood som hos Warhol. Afstøbningerne er foretaget i Mexico, og kunstneren belyser dermed kontrasten mellem usselt lønnede mexicanske produktionsarbejdere og det glamourøse mediebillede, der præger Hollywood.

Mylder.

Langt de fleste af de udstillende kunstnere på 'Uncertain States of America' har base i enten New York på østkysten eller Los Angeles på det store lands vestkyst. Taft Green er født i 1972 i Washington DC, men bor og arbejder i dag i LA. Med to bemærkelsesværdige skulpturer stiller han skarpt på problemstillingerne omkring storbytilværelsen og i særdeleshed det forvirrende møde med en international lufthavn. Skulpturen 'Reaction Facets: international airport' fra 2004 er opbygget minutiøst af adskillige bugtende træelementer, der samler sig i skulpturens midte, der er præget af adskillige arkitektoniske enheder i forskellige farver, akkurat som man kender det fra lufthavne, der til stadighed udvides over tid og dermed mangfoldiggør en formæssig konfusion. På afstand fungerer skulpturen ren og sammenhængende, men bevæger man sig tættere på værket, åbner helt andre perspektiver sig. Mylderet af spor og bygninger giver ikke umiddelbart grundlag for visuel stilhed. Alligevel besidder værket en indre logik samt en hulens masse liv.

Indhold og kontekst.

Duoen Wade Guyton og Kelley Walker har med deres ruminstallation 'Dear Kertel One Drinker Hello again The Failever of Judgement Part IV' fra 2005 indtaget ét af de væsenligste rum på Herning Kunstmuseum. Installationen er det første værk, der åbenbarer sig på udstillingen. Umiddelbart fremstår det som en serie statements i forskellige designs, tilsyneladende i plakatform, underbygget af et overordentligt stort antal malerbøtter. Nogle kodeemner i forhold til værket angives som spørgsmålet vedrørende maleriets fysiske tilblivelse, dets indhold samt dets kontekstuelle ramme. Det sidste har jeg læst mig til i udstillingens program. Jeg aflæste en helt anden indholdsmæssig kontekst i forbindelse med værket, men da denne har langt mere relevans i relation til oplevelser, man kunne erhverve sig i et omrejsende tivoli, vil jeg ikke gøre et større nummer ud af dét. Men samtidskunsten er vel, også, fri for fortolkninger?

Samarbejde og miljøet.

Hvis man vil danne sig et mere rumligt og grundigt overblik over denne udstilling, er der ikke nogen vej uden om den runde bygning i Herning. Man kunne sagtens udvælge flere værker at beskrive, da udstillingen, som Reenberg tidligere har pointeret, er meget omfangsrig. Man kunne nævne Cristina Lei Rodriguez' syntetiske havekunst, der kalder på nysgerrigheden hos beskueren, Matthew Roney´s effektfulde, koloristiske plasticitet samt Frank Benson og Hannah Greeley's løjerlige objekter. Disse er hermed nævnt, men fortolkningen ligger hos iagttageren, som den gør det i relation til de mange andre young americans, der deltager på 'Uncertain States of America', der i øvrigt er blevet til i et samarbejde med Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst i Oslo.

Miljøet omkring Herning Kunstmuseum er stærkt ekspanderende i disse år. I slutningen af 2008 regner man med at ibrugtage et helt nyt center for samtidskunst i området. 'Kunstens Hus' er tegnet af den amerikanske arkitekt Steven Hull. Til den tid kan man, som nu, kun videregive følgende opfordring til de kunstentusiastiske: Go west!

Til udstillingen er udgivet et katalog på 204 sider, der beskriver de viste kunstnere på 'Uncertain States of America'. Kataloget tager imidlertid udgangspunkt i udstillingen på Astrup Fearnley. Derfor præsenteres et bredere segment af kunstnere i kataloget, end der optræder i Herning.


'Uncertain States of America, American Art in the 3rd Millennium' på Herning Kunstmuseum indtil 30. juni 2007.


Forside

© www.artinfo.dk