Artinfo # X


Leder
Af Thore Hammer Eriksen

Engang imellem skal der forandring til, og det kommer der nu på artinfo. Vidste du, at artinfo har eksisteret på nettet siden september 2000? Artinfo startede som en kalender, der registrerede igangværende og kommende billedkunstneriske begivenheder i Århus. Da redaktionen efter endte studier fraflyttede byen, var det umuligt at opretholde den tætte kontakt til det der foregik, som en sådan kalender krævede. Det varetages nu fint af aarhus.nu. I stedet ændrede artinfo karakter og blev et kunsttidsskrift med løbende opdateringer.
Nu ændres artinfo igen! Fremover vil artinfo udkomme som et kunsttidsskrift hvert 1/2 år. Artiklerne vil være samlede i disse udgivelser.
Det giver ikke nogen mening, at kalde det første nummer af et knapt 8 år gammelt tidsskrift for nr. 1, så dette, det første nummer af artinfos 1/2-årlige udgivelser, er døbt X.
I hvert nummer beskæftiger en del af artiklerne sig med et fælles emne og i dette, det første nummer af det "nye" artinfo, koncentrerer vi os om de store internationale kunstudstillinger, biennaler, documenta, og ser frem imod den forestående første kvadriennale for samtidskunst i København; U-turn.

 

© www.artinfo.dk