Artinfo # 2


AROS Århus Kunstmuseum
Af Thore Hammer Eriksen

 

Drønene fra piloteringsmaskinerne sidder sikkert i erindringen på de fleste århusianere endnu. Det var en hård tid, især for de omkringliggende bygninger og beboere, da Århus' nye kunstmuseum skulle bygges. Placeringen ved Ridehuset/Officersbygningen og Musikhuset og tæt på ældre etagebebyggelser gav naturligvis problemer med især støjgener, men også sætningsskader på de øvrige bygninger.

Århus Kunstmuseums bygning i Vennelystparken ved Nørrebrogade i Århus havde igennem en længere årrække været genstand for tiltagende kritik: Tilkørsel og parkeringsmulighederne var dårlige, udstillingssalene besværlige at bruge hensigtsmæssigt, der var ikke mulighed for café. Boghandlen og entré området var klemt sammen ved hovedindgangen. Handicap forholdene var kritisable og ikke mindst var pladsen til den faste samling for trang.

Det gamle Århus Kunstmuseum i Vennelystparken er tegnet af C.F. Møllers tegnestue og blev taget i brug i 1967. Det udemærker sig ved at være arkitektonisk i stil med resten af universitetsområdets bygninger i Universitetsparken. Det smukke helhedskoncept på universitetsområdet har omvendt haft den negative virkning, at kunstmuseet ikke har været et arkitektonisk landmark i byens liv. Ligeledes er området i Vennelystparken ikke dér strømmen af byens brugere fører naturligt hen, så i 1990'erne begyndte stadig stærkere kræfter at arbejde for et nyt kunstmuseum til Århus by.

I 1995 vedtog Århus byråd, at der skulle arbejdes frem imod et nyt kunstmuseum i byen, ved at iværksætte diverse planlægningsarbejder og fastlæggelse af placeringen af et nyt kunstmuseum på den nuværende grund. I 1997 udskrev man en international arkitektkonkurrence, som arkitekterne Schmidt, Hammer og Lassen vandt samme år. Herefter fulgte en lang kamp for at skaffe de nødvendige midler til byggeriet. Kommunen og amtet kunne ikke løfte opgaven selv og havde brug for statslig støtte. En støtte der kom noget tøvende fra den, af Poul Nyrup, socialdemokratisk ledede regering. Men den kom!


ARoS, foto: Lars Svanholm

I 2000 påbegyndtes byggeriet af det nye Århus kunstmuseum. Det første spadestik blev taget af daværende kulturrådmand for SF: Niels Erik Eskildsen. Byggeriet var forbundet med flere større problemstillinger. Især var piloteringen, som nævnt i indledningen, årsag til stor vrede og utilfredshed fra beboerne i området.

Endelig, i april 2004, kunne Aros, Århus kunstmuseum, indvies. Navnet Aros blev fundet efter en offentlig konkurrence om navnet på det nye kunstmuseum. Aros er navnet på vikingetidens Århus.

Aros Århus kunstmuseum er bygget som en kube på 52 x 52 meter, med en højde på 43 meter, der udgøres af 10 etager. Det samlede areal udgør 17.800 m2. Bygningen er opført i røde mursten, som i hvert fald i starten, gav anledning til stor diskussion, da forskellige brændinger gav forskellige nuancer i stenene.
En kurvet "gangsti" gennemskærer museet, museumsgaden. Den kræver ikke entré og giver således ikke-betalende gæster mulighed for at opleve bygningen og stemningen og skyde genvej fra Søndergade til Frederiks Allé. Museumsgaden forbindes med resten af museet ved en spiralformet trappe, der snor sig op igennem bygningen.

Bygningens firkantede og monolitære udstråling spiller godt op til nabobygningerne: Musikhusets lethed med glasfacaden og Ridehuset og Officersbygningens ældre, klassiske stil, der i øvrigt også er i røde sten. Lidt derfra, på den anden side af Frederiks Allé, ligger Arne Jacobsens smukke rådhus.

Placeringen af museet er formidabel. Ikke blot ligger en stor del af byens kulturelle hovedbygninger samlet på ét område. Det er også i direkte forlængelse af bymidtens naturlige strøm af mennesker. Tilgængeligheden er stor, og man forlader ikke bylivet når man besøger museet, som tidligere var tilfældet, da Århus kunstmuseum var placeret i Vennelystparken.

© www.artinfo.dk