Artinfo # 2


Esbjerg må vente med nyt kunstmuseum
Af Thore Hammer Eriksen

Man skal være modig, hvis man vil tale om kulturelt nybyggeri i vestjyllands største by. De fleste fra den egn husker sikkert de kaotiske tilstande der udspandt sig, dengang i 1990'erne, da musikhuset skulle bygges. Modstanderne af projektet lænkede sig simpelthen fast til de træer der skulle fældes i Byparken, så det ikke var muligt for anlægsarbejdet at gå i gang.
Ikke desto mindre, synes genvordighederne at være glemt, i hvert fald i byens kulturelle kredse, for planerne om et nyt kunstmuseum er i fuld gang.
Egenligt havde Esbjerg et smukt kunstmuseum, Kunstpavillionen, som lå i Byparken, på det sted hvor musikhuset nu ligger. Det måtte som bekendt vige pladsen for Utzons musikhus. Siden 1997 har kunstmuseet været henvist til en fløj i musikhuset, som af mange opfattes som en sekundær placering, i forhold til hvad museets fine samling og gode særudstillinger fortjener. Pladsen er simpelthen for trang.


Esbjerg Kunstmuseum

En oplagt placering for et markant kulturelt nybyggeri i Esbjerg, vil være i samklang med havet. Esbjerg Kunstmuseum, med museumsdirektør Inge Merete Kjeldgaard og Esbjerg kunstforening som ankermænd, allierede sig med kunstner duoen Skeel & Skriver om udformningen af projektet, placering og oplæg til en international arkitekt konkurrence.
Museet, som igennem hele dets historie, har været placeret i byens centrum, skal nu flyttes nord for byens havn, til området, hvor Svend Wiig Hansens markante vartegn for Esbjerg, "Mennesket ved havet", blev rejst i 1995. I samme område ligger Søfarts og fiskeri museet, så det nye kunstmuseum, vil være med til at skabe et museums område i Esbjerg.
Kunstmuseet skal placeres direkte i vandkanten, med vesterhavets bølger brusende ind mod sig. Skeel & Skrivers oplæg er en kvadratisk struktur, en monumental renæssance borg, som ligger i vandkanten, med forskellige lukkede rum, hvor kunsten kan opleves roligt, isoleret og intensivt. Man går fra rum til rum via borgens mure. Ud over udstillingsareal, skal kunstmuseet også rumme en butik og en restaurant.
Esbjerg kommune har bakket op om projektet og har stillet grunden til rådighed. Byggeriet er dog ikke gjort alene ved det og Inge Merete Kjeldgaard håber på finansiering af det nye kunstmuseum, ved hjælp af fonds donationer fra store lokale såvel som nationale fonde.
Der er således lang vej endnu, inden Esbjergs kunstinteresserede publikum, kan indtage et nyt kunstmuseum.
Og for at gøre vejen endnu længere, så har Danmarks Naturfredningsforening forkastet forslaget om det nye kunstmuseum i Esbjerg. De finder placeringen for tæt på Svend Wiig Hansens skulpturgruppe og at parkering og trafikafvikling vil blive et problem.

Der er således lagt op til et tungt løft for museumsdirektør Inge Merete Kjeldgaard og Esbjerg Kunstforening. Ikke blot bliver det naturligvis svært at finde de nødvendige millioner til et markant byggeri, men det bliver også en hård politisk kamp, hvis man vil fastholde den ønskede placering.

 

© www.artinfo.dk