Artinfo # 3


Mikael Wivel: Dansk kunst i det 20. århundrede
Af Thore Hammer Eriksen

At indkredse et århundredes kunst er ikke nogen let opgave. Slet ikke et sprudlende århundrede som det 20. med alle dets modernistiske og postmoderne strømninger. Endvidere er den tidsmæssige afstand ikke så stor, at ubetydelighederne er glemt og visse hjørnesten, specielt i den sidste del af perioden, måske endnu ikke har udkrystalliseret sig.
Mikael Wivel gør et forsøg og kommer med sit bidrag til en tolkning og opsummering. Flere, sikkert mange flere, vil komme til og give deres opfattelse af det skete. Alle vil de dog forholde sig til den viden og litteratur, der allerede er publiceret om emnet og det sætter jo Mikael Wivels værk i en nøgle position, som vil påvirke senere værker.
Derfor er det ikke ligegyldigt hvad han har skrevet, og slet ikke hvilke kunstnere han nævner og omtaler. Han kan være med til at give nogle en plads i historien de ikke fortjener og, værre endnu, han kan være med til at skrive nogle ud!
Mikael Wivel lader kunsthistorien udfolde sig som en historisk fortælling, der gør sit udspring i forskellige linjer op igennem århundredet, naturligvis understøttet med beskrivelser af de enkelte kunstnere, som er af betydning.
Han bruger en omvendt pyramide som skabelon, med Oluf Hartmann som toppen der er udenfor kategori og dernæst det "næstøverste" lag bestående af syv spor udgående fra: Niels Larsen Stevns, Theodor Philipsen, L.A. Ring, Vilhelm Hammershøi, Thorvald Bindesbøll, Joakim Skovgaard og J.F. Willumsen. Herefter folder pyramiden sig ud og breder sig op imod det 21. århundrede.

Mikael Wivel gør det forryggende. Jeg har lidt svært ved at føle mig fanget ved omtalen af avis- og blad illustratorerne, men det er godt at de er med. Mange kunstnere er nævnt, og det er meget sjovt at læse, om de kunstnere, der nu engang interesserer en selv er nævnt, og lidt beskæmmende er det vel også, når der er nævnt kunstnere, som ikke vækker den store interesse. Jeg vil ikke komme ind på de sidstnævnte, for i den gruppe vil jeg ikke gøre mig til dommer. I gruppen af kunstnere, der ikke er med, synes jeg, at det er en mindre katastrofe, at konkrete kunstnere som Ole Schwalbe og Ib Geertsen end ikke er nævnt.
Det kan selvfølgelig være, at jeg er lidt for interesseret i den konkrete og konstruktivistiske kunst i øjeblikket. Tiden vil vise om det er Mikael Wivel eller jeg der har ret i den sammenhæng.

Det ændrer ikke ved at Dansk kunst i det 20. århundrede er en gennemarbejdet og spændende fortælling om et yderst fragmenteret og viltert århundrede.

 

Mikael Wivel
Dansk kunst i det 20. århundrede
968 sider
599,00 kr.
Gyldendal

© www.artinfo.dk