Artinfo.dk
Netmagazine om kunst


Kunstrådet i Århus
Indlæg af Ane Hejlskov Larsen, Lektor ved Institut for Kunsthistorie, Aarhus Universitet og formand for Kunstrådet i Århus.

Efteråret 2000 blev syv medlemmer til Århus Kunstråd udpeget af Århus Byråd. Hensigten var at etablere et uafhængigt fagligt organ mellem det lokale kulturliv og politikerne. Rådet har nu fungeret i lidt over et år, og medlemmernes arbejde består i at uddele midler, at kvalitetsvurdere Århus Kommunes etablerede kulturinstitutioner og at udvikle de kulturelle vækstlag. Rådet skal ikke alene følge med i billedkunsten, men også i rytmisk og klassisk musik, teater, dans, performance, multimedier og børnekultur. Rådet er med andre ord tværæstetisk, og alle har forpligtiget sig til at orientere sig bredt inden for alle genrer.


Galleri Rhizom's vindue, Studsgade, Århus

Ud over at tage stilling til de ansøgninger, som kommer ind ved de tre årlige puljeopslag den 1. oktober, 1. januar og 1. maj, har vi foretaget en række udadvendte initiativer. Vi besøger bl.a. de enkelte institutioner eller kunstneriske miljøer for at lytte og høre om dagligdagen, behovene og ambitionerne. Det gør vi samtidig med, at vi deltager i de mange kulturelle tilbud. Vi forsøger på denne måde at finde ud af, hvad der foregår, hvor talenterne befinder sig, hvor der er potentiale og vækstmuligheder såvel inden for de etablerede som nye kulturmiljøer.


Invitation til fernisering på Udstillingsstedet Spanien 19C.

Det er vores indtryk, at der er et højt kvalitetsniveau i kommunens kulturliv, og at der netop i disse år er en større politisk bevågenhed for at give kulturen i Århus et løft med f.eks. bygningen af et Nyt Aarhus Kunstmuseum, med etableringen af en Dansescene, med åbningen af et nyt Børnekulturhus, med den økonomiske støtte til Det Jyske Kunstakademi - for at nævne nogle af kommunens større satsninger. Disse satsninger får naturligvis med tiden en positiv indvirkning på det øvrige kulturelle liv og vil uden tvivl bidrage til at øge mulighederne for de lokale kunstnere inden for alle genrer.

   1 >>

© www.artinfo.dk/Ane Hejlskov Larsen