Artinfo.dk
Netmagazine om kunst


I spændingsfeltet mellem den etablerede kultur og de lokale kulturmiljøer ligger måske én af Kunstrådets største udfordringer, som netop i dette udvalgs fireårige rådsperiode skal vægtes. Inden for hvert område findes en række mere eller mindre skrøbelige kunstnergrupper og enkeltmandsforetagender, som eksperimenterer med udtryksformerne, udstillings- og spillestederne og publikumskontakten. Uanset hvilken udtryksform vi taler om er der imidlertid en tendens til at disse nye miljøer hurtigt ønsker at institutionalisere sig, det vil sige, at de vil have faste tilholdssteder. Dermed vokser behovet for driftsstøtte til lokaler, indretning og udstyr.


Ansøgningsfolder om kulturstøtte fra Århus Kommune.

I denne sammenhæng lurer en fare for, at Kunstrådets midler kan blive opslugt af behovene for driftsmidler i stedet for at blive brugt til kunstneriske udviklingsprojekter. Det ville være meget uheldigt, hvis det viste sig at være rigtigt. For uden lokal nytænkning og her tænkes ikke nødvendigvis på effektfulde events men på stimulering af talentfulde kunstneriske miljøer, vil der let kunne opstå en kulturel disharmoni mellem flagskibe og de såkaldte vækstlag. Det er vigtigt, at vi i Århus formår at skabe forbindelser mellem de forskellige miljøer, bl.a. med flydende "fælles platforme" som øvelokaler, atelierer og udstillingsmuligheder, og samtidig giver dem den ro som der kan være brug for.


Århus Musikhus ses bag byggeriet af Århus' nye Kunstmuseum.

Der er ingen tvivl om, at der eksisterer en stor politisk vilje til at komme ud af en årelang kulturel tornerosesøvn, at der er en fast forankret professionel kultur og en meget stor talentmasse, og at i årene frem over ville det være givtigt, hvis disse potentialer kunne samtænkes.

På vegne af Kunstrådet, Ane Hejlskov Larsen.

   << 2 Indhold

© www.artinfo.dk/Ane Hejlskov Larsen