Artinfo.dk
Netmagazine om kunst


Da tror jeg, at billedsproget har en større rolle, end man regner med i hverdagen. Det er altid sprog og ord, der har hovedrollen i vores liv, men det visuelle, som kører rundt inde i hovedet og som vi hele tiden ser, det har mindst lige så stor betydning. Det kan ikke oversættes til ord.
Det ER det billedsprog og det er udefinerligt med ord!
Billedet går direkte ind og det er vanskeligt at sige, hvad der kommer først i et menneskes tilværelse: ord eller det man ser. Og hvad der er vigtigst.


Bjarke Regn Svendsen: "Rød knallert" 1976

Hvad får du selv igen ved at lave et maleri ud over, at du giver noget videre?

Den største oplevelse er, når jeg føler, at maleriet lykkes. Det er altid en kamp og der er kriser undervejs. Dur det? Vil det lykkes?
Hvis man kun maler det man ved man kan, så flytter man sig ingen vegne. Jeg kaster mig tit ud i noget, som jeg er usikker på. Så kan der godt komme lidt susen for ørene en gang imellem, hvis man synes det er lykkedes. Jeg har lavet et billede, som jeg ikke selv har set før. Det er den største berigelse ved det.
Så kommer anden del: kommunikation med omverdenen og da er det dejligt at møde andre mennesker, som får lidt af den samme oplevelse. Jeg går ikke ud for at missionere med min kunst.

Får du anerkendelse af andre mennesker for din kunst, eller tænker du ikke så meget på det?

Det tænker jeg ikke på, før de kommer op på en udstilling og jeg går ikke efter at blive "populær". Det ville ende skidt, hvis man gjorde det. Man skal gå efter det nødvendige billede hele tiden.


Bjarke Regn Svendsen: "Postcykel", 1975

Opmærksomheden omkring nyrealismen var meget stor i 70'erne og da fik jeg en flyvende start. Men sådan vil det ikke være permanent. Man kan sige, at nyrealismen er lige ved at være "in" igen, men det er så en ung generation, der har taget den op.

Er der nogen, du specielt vil fremhæve fra den unge generation, der ser lovende ud?

Jeg synes Anette Harboe Flensburg er en fantastisk god repræsentant for en ung generations brug af nyrealismen. Det er et meget personligt maleri, der bygger på erindring og er lidt sløret. Hun er et fint talent.
Men der er mange. Mange har en ironisk distance til nyrealismen, mens andre igen er meget alvorlige, så det er et meget bredt spekter.

<< 2 >>

Alle fotografiske gengivelser er vist med
Bjarke Regn Svendsens tilladelse.

© artinfo.dk/Bjarke Regn Svendsen