Artinfo.dk
Netmagazine om kunst


Interview
Artinfo.dk har interviewet Helle Qvistgaard, Center for Dansk Billedkunst (CDB) om Danish Contemporary Art Gallery (DCA) i New York.

Hvad er CDB's rolle i DCA?

CDB's indtager en administrativ rolle i forhold til DCA Gallery. Endvidere er CDB repræsenteret i forretningsudvalget for DCA Gallery.

Er DCA en succes eller tilsæt for mændene bag?

Mændene bag er jo både Kulturministeriet, International Danish Galleries og CDB. På CDB's vegne vil jeg svare, at det kommer helt an på, hvilke parametre du opstiller. For os er DCA Gallery en succes, når en kunstner har haft et godt udbytte af at udstille derovre. Det være sig både netværksmæssigt, formidlingsmæssigt og pekuniært.


New York

Er DCA et godt udstillingsvindue for danske kunstnere? Er der nogle, der har fået et internationalt gennembrud?

DCA Gallery er for mange danske kunstnere et godt udstillingsvindue. Galleriet har en fantastisk god placering i New Yorks gallerikvarter og selve arkitekturen er egnet til mange forskellige former for udstillinger. M.h.t. et internationalt gennembrud så sker det over tid, der er mange faktorer som spiller ind. Men indenfor det seneste halve år har udstillinger på DCA Gallery opnået stjerner i Village Voice og anmeldelser i bl.a. The New Yorker.

Hvordan ser new yorkerne på DCA og danske kunstnere generelt?

Se det bør new yorkerne svare på.

Ses galleriet som et seriøst indslag i kulturlivet i New York?

Ja, når aviser som The New Yorker, The New York Times og New York Post anmelder udstillinger på DCA Gallery, og ikke mindst anmelder udstillingerne positivt, mener jeg at kunne sige, at galleriet tages seriøst.


SoHo, New York

   1 >>

© www.artinfo.dk/Helle Qvistgaard