Artinfo.dk
Netmagazine om kunst


Anses danske kunstnere som ligeværdige med kunsteliten i New York?

Her får jeg lyst til at citere Michael Elmgreen, som sammen med Ingar Draset var indstillet til den prestigefyldte Hugo Boss Prize. Michael sagde i et interview i CDBs Nyhedsbrev nr. 2, 2000 følgende:
"Da jeg udstillede i '92 for første gang i New York på et lille gruppeshow og nogen spurgte mig, hvor jeg kom fra og jeg så svarede Danmark, kiggede de på mig med de her medlidende øjne - som ville de sige "go' bedring". Det har jo ændret sig fuldstændigt på den korte tid. I dag er der kendskab til den danske kunstscene. Mange er imponerede over, at så mange selvstændige og velformulerede kunstneriske udtryk er udsprunget fra et så lille geografisk område. Masser af vores kolleger nyder stor respekt (har gjort deres navne velkendte) på denne her såkaldte internationale kunstscene - Peter Land, Simone Aaberg Kærn, Burn Out, Olafur Eliasson, Henrik Olesen, Gitte Villesen for bare at nævne nogle ganske få. Fra især midten af 90'erne til i dag er der sket en enorm åbning udadtil. Dansk kunst er i dag snarere et kvalitetsmærke end en skamplet. Typisk dansk... så virker det bare ikke som om det skaber synderligt megen genklang endsige forståelse i den hjemlige kunstdebat".

Giver DCA noget til Danmark. Inspiration, amerikansk påvirkning i kunsten osv?

Galleriet giver danske kunstnere mulighed for at få erfaringer i forhold til både udstillings- og formidlingssituationen i New York. F.eks. er PR-arbejdet i forbindelse med en udstilling i New York fundamentalt anderledes end i danske byer. M.h.t. konkret inspiration og amerikansk påvirkning i øvrigt, vil jeg foreslå dig at tale med f.eks. Nina Steen-Knudsen, Henning Christiansen og Bjørn Nørgaard, Jes Fomsgaard, Maja Lise Engelhardt m.fl. som kan fortælle, hvilke erfaringer de gjorde sig, og i hvor høj grad de lod sig inspirere af byen.


China Town, New York


Kan CDB give økonomisk tilskud til i forvejen veletablerede galleriers forretning, som de gør ved DCA?

CDB bidrager økonomisk til at afholde de løbende driftsomkostninger på DCA Gallery. De danske gallerier afholder selv omkostningerne til deres udstillinger på galleriet. Gallerierne i Danmark er meget vigtige samarbejdspartnere for os. De yder en stor indsats i formidlingen af dansk kunst til udlandet, og de inviterer mange udenlandske kunstnere til at udstille i Danmark. Det er et arbejde, som CDB både kan, skal og vil støtte - også økonomisk.

<< 2 >>

© www.artinfo.dk/Helle Qvistgaard