Artinfo.dk
Netmagazine om kunst


Dag 10 - Uge 38

Overliggeren er lagt på de 2 søjler, men kun for en kort bemærkning, for den mangler den sidste afpudsning. Niels Peter Bruun Nielsen er godt tilfreds med det foreløbige resultat.

<< Dag 9 - Dag 11 >>

Alle fotografiske gengivelser er vist med
Niels Peter Bruun Nielsens tilladelse.

© artinfo.dk/Niels Peter Bruun Nielsen