Artinfo.dk
Netmagazine om kunst


Ole Find var i starten af sin karriere optaget af det figurative. Forbillederne var den italienske avantgarde, og specielt Marino Marini blev Find ofte beskyldt for at ligge sig tæt op ad. De fleste anmeldere så det dog positivt. Information skrev d. 2/11-1957 i forbindelse med KE: "(...) og den unge Ole Find er tydeligt nok en virkelig begavelse. At han er grebet af de strømninger, der præger moderne, italiensk skulptur, kan der ikke være tvivl om. Der kan heller ikke være tvivl om, at disse strømninger meget let fører til en temmelig utålelig Manierisme, men Ole Finds arbejder er udført med så megen selvstændighed og så åbenlyst et talent, at man ikke har grund til at nære bekymring."


Skulptur af Ole Find, 1960'erne.

En overgang var han interesseret i store, rene kurver, som svang sig voluminøst på gips og bronzeskulpturer, men hans endelige formsprog fandt han, da han forelskede sig i marksten. Han fandt granitsten i de lokale grusgrave omkring Bredebro og nogle gange ringede en landmand, når han have fundet en smuk sten på marken, som han mente, ham "kunstneren" kunne bruge.
Markstenene blev bearbejdet minutiøst. Overfladen blev slebet om end ikke blank, så pæn og glat. Der blev formet huler og huller, som ansigter og dyr var klar til at springe frem af. Det organiske element var altoverskyggende og det var her, Ole Find for alvor fandt sit kunstneriske ståsted.
Om Ole Finds kunstneriske forbilleder på dette tidspunkt, siger Birte Find: "Det var Moore. Det er der ingen tvivl om. Moore som billedhugger var en meget vigtig person."


Granitskulptur, Ole Find ca. 1984

Ole Find var først og fremmest billedhugger. I Roskilde tidende d. 23/12-1965 siger han: "Jeg har også tegnet en del, men det blev aldrig det samme. Skulptur er nu min måde." Senere fyldte maleriet mere. Hans nærmest fabulerende, abstrakte sort-hvide tusch tegninger med masker og ansigter er, trods deres komprimerede og effektfulde udtryk, rene og klare i deres fortælling. De er tegnet med sikker hånd.
Farven indgik også og da i form af oliekridt. På denne måde opnåede Ole Find en flad, men effektfuld glans imellem sine ansigter.


Tusch og oliekridt på papir, Ole Find 1979

<< 2 >>

Alle fotografiske gengivelser er vist med
Birte Finds tilladelse.

© artinfo.dk