Artinfo.dk
Netmagazine om kunst


Indlæg på artinfo.dk

Artinfo.dk har bedt en række fremtrædende personligheder i det århusianske kunstliv om et indlæg med hovedvægten lagt på:

"Kunsten i Århus netop nu og den kommende fremtid, set i lyset af den kolossale vækst kunst og kultur oplever nationalt og internationalt i disse år."

Her bringes det første indlæg af
Kulturrådmand ved Århus Kommune Niels Erik Eskildsen:


Billedkunst i Århus -
virkelighed og vision.

af Niels Erik Eskildsen, Kulturrådmand, Århus Kommune

Da jeg for kort tid siden fik en henvendelse fra artinfo.dk om et indlæg om billedkunsten i Århus, behøvede jeg ikke at reflektere længe over emnet. Som kulturrådmand er billedkunsten højaktuel i min hverdag, et forhold der naturligvis ikke kun er begrundet i min personlige interesse for kunst.

Billedkunsten er simpelthen påtrængende. Det skal bestemt ikke opfattes negativt, for efter min opfattelse skal billedkunsten være påtrængende, provokerende og debatskabende. Den skal, for at være vedkommende og for at have berettigelse, både tegne sit billede af vores aktuelle virkelighed og skitsere visioner for fremtiden.

Når kunsten er påtrængende skaber den også politisk aktvitet. Det betyder selvsagt ikke kun aktivitet, som skal forbedre og udvikle billedkunstens og billedkunstnernes vilkår, men som kommunalpolitiker og kulturrådmand i Århus er det naturligvis en side af sagen, jeg beskæftiger mig en hel del med.

Kunsten og kulturen har i høj grad præget den politiske dagsorden i Århus. Sidste år vedtog Århus Byråd en ny kulturel udviklingsplan "Vækstlag og Flagskibe", som sætter kursen i de kommende år.

På billedkunstområdet skal den "kulturelle fødekæde" styrkes fra uddannelses- og produktionsleddet til udstilling og formidling.

Billedkunstneruddannelsen på Det Jyske Kunstakademi har været lukningstruet. Som uddannelsesinstititution er akademiet en statsopgave, men for mig har det været meget væsentligt at bevare en billedkunstnerisk uddannelse i Århus. Via et forøget kommunalt driftstilskud forsøges det nu at sikre akademiets eksistens, og billedkunstuddannelsen søges styrket bl.a. gennem et mere formaliseret samarbejde med Arkitektskolen i Århus og Institut for Kunsthistorie på Århus Universitet.

Produktionen af billedkunst fremmes gennem etablering af kommunale kunstnerværksteder og stipendier til billedkunstneriske formål. Netop nu etableres 12 nye kunstnerværksteder, hvor århusianske kunstnere for en længere periode kan søge et værksted til en rimelig pris. Værkstederne er færdige til efteråret, og hermed disponerer kommunen over ca. 40 kunstnerværksteder.

Herudover har århuskunstnere muligheder for at søge kommunale stipendier til forskellige konkrete formål. Det kan være anskaffelse af værktøjer og materialer til større opgaver, værkstedsetablering og studierejser m.v.


Aarhus Kunstmuseum

   1 >>

© www.artinfo.dk/Niels Erik Eskildsen