Artinfo.dk
Netmagazine om kunst


Billedkunstnere foretrækker at afsætte deres værker fremfor at modtage diverse tilskud eller anden offentlig støtte. Århus Kommune råder over en pulje til kunstindkøb, og i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger er det min indstilling, at denne pulje skal tilføres flere penge.

Ved kommunale bygge- og anlægsarbejder afsættes 1% af byggesummen til kunstnerisk udsmykning, og Byrådet har vedtaget, at der snarest skal fastsættes procedurer for beslutninger om udsmykning af byens rum.


Århus nye Kunstmuseum bygges

På udstillings- og formidlingsområdet er det byggeriet af det nye kunstmuseum, der som billedkunstens flagskib i Århus, er mest i fokus. Ved en fælles indsats fra statens, amtets og kommunens side er der iværksat et byggeri, der forventes at blive Vestdanmarks center for billedkunst. Det 17.700 m2 store byggeri, som står færdig til indvielse i august 2003, vil foruden udstillingssalene til museets samlinger bl.a. rumme børnemuseum, auditorium, konservering, café og boghandel. Endvidere vil der blive stærkt forbedrede muligheder for at præsentere de specialudstillinger, som kunstmuseet i Århus i særlig grad er kendt for.


Århus Kunstbygning

Århus Kunstbygning skal gøres til et lokalt kraftcenter for billedkunst. Arkitekt A. Høegh Hansens fine, gamle udstillingsbygning fra 1917 skal udvides med en tilbygning, som fordobler det nuværende udstillingsareal. I kunstbygningen knyttes aktiviterne i Århus Kunstforening af 1847, Foreningen Kunstnernes Hus og Århus Kunstbygning - d.v.s. kommunens - udstillinger sammen i en bred og spændende helhed.

Århus Kommune har sidste år - som formentlig landets eneste kommune - nedsat et Billedkunstudvalg. Det er et fagligt udvalg sammensat af 3 professionelle billedkunstnere, som skal bistå den kommunale forvaltning med indstillinger og rådgivning. Det drejer sig om tildeling af kunstnerværksteder og stipendier, valg af kunstnere til kommunale udsmykningsopgaver, og endvidere er udvalget udstillingsudvalg for de kommunale udstillinger i Århus Kunstbygning.

På dette område har Århus Kommune været på forkant med forslaget til en ny lov om billedkunst, som Kulturministeren netop har fremsat i Folketinget. Lovforslaget indebærer bl.a., at der kan oprettes amtskommunale billedkunstudvalg, som via Statens Billedkunstråd kan modtage såkaldte grundtilskud og tilskud til lokale udsmykningsopgaver. Jeg arbejder derfor for en ændring af lovforslaget, som forhåbentlig medfører, at Århus Kommunes Billedkunstudvalg bliver ligestillet med de amtslige udvalg.

Fremtiden vil bl.a. byde på en international billedkunstfestival, som skal afholdes hvert 3. eller 4. år. Her er det tanken, at alle byens kulturinstitutioner skal bidrage med aktiviteter, udstillinger og lignende, som vinder genklang ud over byens og regionens grænser.

Politisk er kunsten altid til debat, og kulturpolitikken kan ikke fastlægges uden diskussion. Vi kan ikke være enige om alting, men når jeg ser tilbage over de seneste års debat, er hovedindtrykket trods alt en grundlæggende enighed om nogle basale værdier. Jeg tror, at vi i Århus vil opleve en stadig større åbenhed overfor billedkunsten og dens mangfoldige udtryk. De århusianske billedkunstnere og andre aktører på billedkunstområdet har med deres arbejde en stor del af æren for den udvikling.

   << 2 Indhold

© www.artinfo.dk/Niels Erik Eskildsen